Naše služby

  • léčebně preventivní péče
  • očkování
  • EKG
  • ambulantní monitorování krevního tlaku
  • vyšetření CRP z prstu
  • vyšetření INR (Quick) z prstu
  • vyšetření glykovaného hemoglobinu z prstu
  • infuzní terapie
  • návštěvy imobilních pacientů doma podle předchozí domluvy